Najczęściej zadawane pytania

O programie

Czym jest/Co to jest program „Od uprawy do potrawy”?

Program „Od uprawy do potrawy” powstał w oparciu o doświadczenie i renomę, jaką wypracował konkurs Tesco dla Szkół. Program ten ma za zadanie edukować uczniów w zakresie zdrowego żywienia oraz niemarnowania w nowatorski sposób opierający się na wycieczkach edukacyjnych i klubach niemarnowania. Obecnie trwa II edycja.

Czego dotyczy program „Od uprawy do potrawy”?

Program skupia się na edukacji dzieci z zakresu zdrowego żywienia. Zespół metodyków z zakresu żywienia przygotował program wpisujący się w założenia podstawy programowej nauczania w klasach 1-3 i 4-6 szkół podstawowych. „Od uprawy do potrawy” to odpowiedź na problem otyłości dzieci oraz ich niewłaściwego odżywiania.

Jaki są cele programu „Od uprawy do potrawy”?

Podstawowym celem programu jest edukacja dzieci w zakresie:

• różnicowania diety w zależności od sezonów, bazowania na regionalnych, dostępnych, w danym momencie, produktach,

• pokazania różnorodności zdrowych produktów i zachęcenia do wyboru produktów pełnowartościowych (w miejsce produktów przetworzonych),

• uczenia czytania etykiet: pokazania, że produkty posiadają różny skład i dwa produkty z pozoru identyczne mogą się bardzo różnić,

• przechowywania żywności i jej poszanowania (niemarnowanie),

• istotności prawidłowego nawodnienia organizmu,

• omówienia elementów wchodzących w skład nowej piramidy żywieniowej.

Kto jest organizatorem programu?

Organizatorem programu jest Tesco Polska.

Wsparcie merytoryczne programu „Od uprawy do potrawy”

W II Edycji ”Od uprawy do potrawy” wkład merytoryczny do programu powstał we współpracy z Partnerami Merytorycznymi: Federacją Polskich Banków Żywności, Fundacją Szkoła na Widelcu oraz Funiversity.

Ogólne informacje o Ekspedycji:

Gdzie odbywać się będą wycieczki?

Wycieczki odbywać się będą w wybranych sklepach Tesco. Lista sklepów, w których odbywają się wycieczki, znajduje się w zakładce „Miejsca wycieczek”.

Kto może wciąż udział w Ekspedycji?

Do udziału w wycieczce zapraszamy uczniów z klas 1-3 i 4-6 ze szkół podstawowych wraz z nauczycielami. Zgłosić może się każda szkoła podstawowa, zespół szkół czy ośrodek wychowawczy na terenie całej Polski, pod warunkiem, że uczy dzieci na poziomie nauczania szkoły podstawowej.

Ile razy może się zgłosić jeden nauczyciel?

Nauczyciel może zgłosić się na Ekspedycje dowolną liczbę razy, z zastrzeżeniem, że zgłoszenia odbywają się nie częściej niż co 7 dni.

Ile razy uczniowie mogą brać udział w ekspedycji?

Określeni uczniowie mogą wybrać się na ekspedycję tylko raz w danej edycji.

Jak będzie wyglądać wycieczka, czyli Ekspedycja?

Wycieczka będzie odbywać się w wybranych sklepach Tesco w całej Polsce. Będzie ona miała formę gry terenowej, podczas której uczniowie dowiedzą się wiele o żywności, jej pochodzeniu, czytaniu etykiet i zasadach zdrowego jedzenia.

Kto będzie przeprowadzał wycieczki w ramach programu „Od uprawy do potrawy”?

Wycieczki będzie prowadził dedykowany do tego pracownik sklepu Tesco, który został przeszkolony i przygotowany do tego zadania przez partnera merytorycznego Programu – Szkołę na Widelcu.

Jakie są korzyści z wzięcia udziału w wycieczce?

• Uczniowie, którzy wezmą udział w Ekspedycji, otrzymają materiały z ćwiczeniami do wykonania w domu w postaci specjalnej książeczki. Materiały te będą zachęcać do pogłębiania wiedzy zdobytej na wycieczce oraz do włączenia w proces rodziców, którzy będą pomagać przy robieniu zadań.

• W ramach pakietów dla uczniów znajdą się również zdrowe przekąski, które uczniowie zabiorą do domów jako przykład zdrowego jedzenia.

• Każdy nauczyciel, który weźmie udział w Ekspedycji wraz z uczniami, otrzyma pakiet edukacyjny. W jego skład wchodzą gotowe scenariusze lekcji (10 scenariuszy) oraz materiały do ich przeprowadzenia (zgodne z podstawą programową) zachęcające do pogłębiania zdobytej podczas wycieczki wiedzy.

• Każdy nauczyciel, który weźmie udział w ekspedycji otrzyma certyfikat udziału w programie.

Jak zgłaszać chęć uczestnictwa w wycieczce?

Każda szkoła, która wykaże chęć wzięcia udziału w wycieczce, może zgłosić swoją placówkę na stronie internetowej w zakładce ZGŁOŚ SIĘ NA WYCIECZKĘ.

Czy wycieczka jest dofinansowywana?

Udział w wycieczce jest bezpłatny. Koszt dojazdu do sklepu, gdzie odbywają się wycieczki, spoczywa na szkole. Jeśli Wasza szkoła jest zbyt oddalona od sklepu, który bierze udział w Programie i nie masz możliwości uczestniczyć w wycieczce, a poszukujesz dodatkowej wiedzy na temat zdrowego odżywiania najmłodszych, zapraszamy do rejestracji na stronie i pobrania bezpłatnych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ekspertów, które pomogą w przygotowaniu ciekawych lekcji oraz dołączenia do Szkolnych Klubów Niemarnowania.

Ile czasu trwa Ekspedycja?

Czas trwania wycieczki to około 2 godziny.

Czy wycieczka uwzględnia poczęstunek?

Tak, podczas Ekspedycji uczniowie otrzymają napoje/wodę, a na koniec przygotują samodzielnie wspólnie z przewodnikiem zdrową przekąskę.

O Klubach Niemarnowania

Czym są Szkolne Kluby Niemarnowania?

Szkolny Klub Niemarnowania Żywności to grupa uczniów pod opieką nauczyciela, której zadaniem jest prowadzenie w swojej szkole działań, które będą propagowały ideę niemarnowania. Nauczyciel wraz z wybraną grupą uczniów zorganizuje miejsce, w którym dzieci będą mogły wymieniać się jedzeniem przyniesionym do szkoły, którego nie chcą zjeść Oraz angażować się w dowolny sposób.

Kto może należeć do Szkolnego Klubu Niemarnowania Żywności?

W skład Klubu wchodzi od 3 do 30 uczniów pod wodzą nauczyciela, który założy swoje konto na stronie programu. W konkretne działania może się włączać cała szkoła (np. festyn).

Czy jedzeniem mogą się wymieniać tylko członkowie Klubu?

Nie, jedzeniem mogą wymieniać się wszyscy uczniowie w przeznaczonym do tego miejscu, ale powinno być to nadzorowane przez Klub.

Czy dostanę jakieś materiały pomocnicze do prowadzenia działań Klubu?

Tak, na stronie programu znajdują się materiały, wśród których można znaleźć poradnik dotyczący niemarnowania, bazę pomysłów dotyczącą zaangażowania innych uczniów w ideę niemarnowania – zbiórki żywności, festyn w szkole, branie udziału w Ekspedycji smaków, zaangażowanie lokalnych mediów do napisania o działalności szkoły.

Na czym polega konkurs dla Klubów?

Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu promującego działalność Szkolnego Klubu Niemarnowania Żywności, pokazującego jak dana szkoła promuję u siebie lokalnie ideę niemarnowania. Na zwycięzców czekają nagrody w postaci Bonów Płatniczych do zrealizowania w Tesco w wysokości 1 000zł, 2 000zł oraz 3 000zł oraz zestawy do założenia szkolnego ogródka, a dla szkoły, która najlepiej przyczyniła się do promocji swoich działań oraz szerzenia idei niemarnowania została przewidziana nagroda specjalna – warsztaty kulinarne realizowane przez Fundację Szkoła na Widelcu, przewidziana dla członków Szkolnego Klubu Niemarnowania Żywności.

Kiedy trwa konkurs?

Wysyłka prac konkursowych trwa od 1.10.2017r. do 31.01.2018r., do godziny 12:00. Ogłoszenie wyników na stronie programu www.oduprawydopotrawy.plnastąpi 19.02.2018r.