Najczęściej zadawane pytania

O programie

Czym jest/Co to jest program „Od uprawy do potrawy”?

Program „Od uprawy do potrawy” powstał w oparciu o doświadczenie i renomę, jaką wypracował konkurs Tesco dla Szkół. Program ten ma za zadanie edukować uczniów w zakresie zdrowego żywienia oraz niemarnowania w nowatorski sposób, opierający się na wycieczkach edukacyjnych i klubach niemarnowania. Obecnie trwa III edycja.

Czego dotyczy program „Od uprawy do potrawy”?

Program skupia się na edukacji dzieci z zakresu zdrowego żywienia. Zespół metodyków z zakresu żywienia przygotował program wpisujący się w założenia podstawy programowej nauczania w klasach 0-4 szkół podstawowych oraz przedszkolnych zerówek. „Od uprawy do potrawy” to odpowiedź na problem otyłości dzieci w efekcie niewłaściwego odżywiania, porusza jednocześnie temat marnowania żywności i zapobiegania temu problemowi.

Jaki są cele programu „Od uprawy do potrawy”?

Dzięki uczestnictwie w programie uczniowie:

• Zdobędą wiedzę o pochodzeniu produktów i ich sezonowości (w przypadku warzyw i owoców), a co za tym idzie różnicowaniu diety w zależności od pór roku i bazowaniu na regionalnych produktach.

• Będą mogli spróbować wielu produktów, poznać nowe smaki i odkryć różnorodność zdrowych produktów. Będzie to inspiracja, by na co dzień wybierać produkty pełnowartościowe (w miejsce produktów przetworzonych).

• Nauczą się prawidłowego czytania etykiet i przekonają się, że produkty posiadają różny skład i dwa produkty z pozoru identyczne mogą się bardzo różnić.,

• Zdobędą wiedzę o przechowywaniu żywności: edukacja w zakresie właściwego przechowywania żywności i jej poszanowania (niemarnowanie).

• Przypomną sobie informacje o piramidzie żywieniową wraz z omówieniem elementów wchodzących w jej skład.

• Poprzez aktywizujące zajęcia grupowe rozwiną przydatną umiejętność pracy w zespole.

• Dowiedzą się jakie są sposoby na ograniczenie marnowania żywności, zostaną włączeni w działania mające minimalizować to zjawisko na szkolnych korytarzach.

Kto jest organizatorem programu?

Organizatorem programu jest Tesco Polska.

Kto wspiera merytorycznie program „Od uprawy do potrawy”

W III edycji ”Od uprawy do potrawy” wkład merytoryczny do programu powstał we współpracy z Partnerami Merytorycznymi: Federacją Polskich Banków Żywności, Fundacją Szkoła na Widelcu oraz Funiversity.

Ogólne informacje o Ekspedycji:

Gdzie odbywać się będą wycieczki?

Wycieczki odbywać się będą w wybranych sklepach Tesco w całej Polsce. Lista sklepów, w których odbywają się wycieczki, znajduje się w zakładce „Miejsca wycieczek”.

Kto może wciąż udział w Ekspedycji?

Do udziału w wycieczce zapraszamy uczniów z klas 0-4 szkół podstawowych wraz z nauczycielami oraz przedszkolne zerówki. Zgłosić może się każda szkoła podstawowa, przedszkole, zespół szkół czy ośrodek wychowawczy na terenie całej Polski, pod warunkiem, że uczy dzieci na poziomie nauczania szkoły podstawowej lub zerówki.

Ile razy może się zgłosić jeden nauczyciel?

Nauczyciel może zgłosić się na Ekspedycje dowolną liczbę razy, z zastrzeżeniem, że zgłoszenia odbywają się nie częściej niż co 7 dni.

Ile razy uczniowie mogą brać udział w ekspedycji?

Określeni uczniowie mogą wybrać się na ekspedycję tylko raz w danej edycji.

Jak będzie wyglądać wycieczka, czyli Ekspedycja?

Wycieczka będzie odbywać się w wybranych sklepach Tesco w całej Polsce. Będzie ona miała formę 2-godzinnej gry terenowej, podczas której uczniowie dowiedzą się wiele o żywności, jej pochodzeniu, czytaniu etykiet i zasadach zdrowego jedzenia. Uczniowie poznają również sposoby na niemarnowanie żywności.

Kto będzie przeprowadzał wycieczki w ramach programu „Od uprawy do potrawy”?

Wycieczki będzie prowadził dedykowany do tego pracownik sklepu Tesco, który został przeszkolony i przygotowany do tego zadania przez partnera merytorycznego Programu – Szkołę na Widelcu.

Jakie są korzyści z wzięcia udziału w wycieczce?

• Uczniowie, którzy wezmą udział w Ekspedycji, otrzymają materiały z ćwiczeniami do wykonania w domu w postaci specjalnej książeczki. Materiały te będą zachęcać do pogłębiania wiedzy zdobytej na wycieczce oraz do włączenia w proces rodziców, którzy będą pomagać przy robieniu zadań.

• Każdy nauczyciel, który weźmie udział w Ekspedycji wraz z uczniami, otrzyma pakiet edukacyjny. W jego skład wchodzą gotowe scenariusze lekcji (5 scenariuszy) oraz materiały do ich przeprowadzenia (zgodne z podstawą programową) zachęcające do pogłębiania zdobytej podczas wycieczki wiedzy.

• Każdy nauczyciel, który weźmie udział w ekspedycji otrzyma certyfikat udziału w programie.

Jak zgłaszać chęć uczestnictwa w wycieczce?

Każda szkoła, która wykaże chęć wzięcia udziału w wycieczce, może zgłosić swoją placówkę na stronie internetowej w zakładce ZGŁOŚ SIĘ NA WYCIECZKĘ (po wcześniejszym zarejestrowaniu na stronie).

Czy wycieczka jest dofinansowywana?

Udział w wycieczce jest bezpłatny. Koszt dojazdu do sklepu, gdzie odbywają się wycieczki, spoczywa na szkole. Jeśli Wasza szkoła jest zbyt oddalona od sklepu, który bierze udział w Programie i nie masz możliwości uczestniczyć w wycieczce, a poszukujesz dodatkowej wiedzy na temat zdrowego odżywiania najmłodszych, zapraszamy do rejestracji na stronie i pobrania bezpłatnych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ekspertów, które pomogą w przygotowaniu ciekawych lekcji oraz dołączenia do Szkolnych Klubów Niemarnowania.

Ile czasu trwa Ekspedycja?

Czas trwania wycieczki to około 2,5 godziny.

Czy wycieczka uwzględnia poczęstunek?

Tak, podczas Ekspedycji uczniowie otrzymają napoje/wodę, a na koniec przygotują samodzielnie wspólnie z przewodnikiem zdrową przekąskę. Pamiętaj, aby uzyskać informację od rodziców wszystkich dzieci o potencjalnych alergiach żywieniowych.

O Klubach Niemarnowania

Czym są Szkolne Kluby Niemarnowania?

Szkolny Klub Niemarnowania Żywności to grupa uczniów pod opieką nauczyciela, której zadaniem jest prowadzenie w swojej szkole działań, które będą propagowały ideę niemarnowania. Nauczyciel wraz z wybraną grupą uczniów zorganizuje miejsce, w którym dzieci będą mogły wymieniać się jedzeniem przyniesionym do szkoły, którego nie chcą zjeść Oraz angażować się w dowolny sposób.

Kto może należeć do Szkolnego Klubu Niemarnowania Żywności?

W skład Klubu wchodzi od 3 do 30 uczniów pod wodzą nauczyciela, który założy swoje konto na stronie programu. W konkretne działania może się włączać cała szkoła (np. festyn).

Czy jedzeniem mogą się wymieniać tylko członkowie Klubu?

Nie, jedzeniem mogą wymieniać się wszyscy uczniowie w przeznaczonym do tego miejscu, ale powinno być to nadzorowane przez Klub.

Czy dostanę jakieś materiały pomocnicze do prowadzenia działań Klubu?

Tak, na stronie programu znajdują się materiały, wśród których można znaleźć bazę pomysłów dotyczącą zaangażowania uczniów w ideę niemarnowania – bank wymiany kanapek, grę planszową, zbiórki żywności, festyn w szkole, branie udziału w Ekspedycji smaków, zaangażowanie lokalnych mediów do napisania o działalności szkoły. Dodatkowo, pierwszych 100 zgłoszonych Klubów Niemarnowania otrzyma na adres szkoły planszową grę edukacyjną, stworzoną specjalnie na potrzeby programu.

O czym jest gra planszowa dla Klubów?

W grze „Zakupowe Mistrzostwa” cała klasa, podzielona na 6 zespołów, wciela się w pomocników kuchennych i zostaje wysłana na misję zebrania produktów na obiad. Ich zadaniem będzie poruszanie się po planszy i jak najszybsze uzbieranie wszystkich niezbędnych składników z Listy Zakupów przy jak najmniejszej liczbie niepotrzebnych Produktów. Kto pierwszy wróci do Kuchni z kompletną listą ma duże szanse na zwycięstwo. Jest to idealna gra edukacyjna - nie tylko dla członków Klubu Niemarnowania. Ułatwi ona nie tylko zakorzenienie dobrych nawyków zakupowych wśród najmłodszych, ale pokaże również, że racjonalne żywienie bez marnowania potrafi być zabawą każdego dnia. (materiały do gry są również dostępne do pobrania Zdobądź edukacyjną grę planszową „Zakupowe mistrzostwa” lub pobierz ją tu).

Jak otrzymać grę?

Aby otrzymać grę, należy zarejestrować się na stronie programu i zgłosić swój Klub w zakładce „Kluby Niemarnowania”. Do pierwszych 100 Klubów zostanie wysłana gra, pozostali mogą pobrać materiały ze strony).