Nagrody

Nagrody można otrzymać angażując się w Szkolne Kluby Niemarnowania Żywności. Więcej o zasadach udziału w konkursie można przeczytać tu.

NAGRODY

Za zajęcie I, II oraz III miejsca, wybrane szkoły otrzymają Bony Płatnicze do zrealizowania w Tesco oraz zestawy do założenia szkolnego ogródka:

*1 I miejsce: 3 000 zł**

*2 II miejsce: 2 000 zł**

*5 III miejsce: 1 000 zł**

Nagroda specjalna:

Dla szkoły, która podczas działania klubu najlepiej przyczyniła się do promocji i swoich działań oraz szerzenia idei niemarnowania została przewidziana nagroda specjalna - warsztaty kulinarne realizowane przez Fundacje Szkoła na Widelcu, przewidziana dla członków Szkolnego Klubu Niemarnowania Żywności.