Kluby Niemarnowania

KLUBY

Co to jest Szkolny Klub Niemarnowania Żywności

Szkolne Kluby Niemarnowania, to nowa aktywność w Programie. Kluby mają za zadanie pokazać uczniom problem wyrzucania żywności oraz wskazać ciekawe pomysły na ograniczenie tego zjawiska zaczynając od szkolnych korytarzy.

13% uczniów wyrzuca jedzenie w szkole przynajmniej raz w tygodniu. Tony kanapek lądują w koszach. Mając na uwadze to zjawisko proponujemy, jako pierwsze działanie klubu stworzenie Banku wymiany kanapek. Miejsca, w którym uczniowie mogą zostawić swoje kanapki, a wziąć inne pozostawione przez ucznió w. Materiały dotyczące zakładania klubu możecie pobrać tu. Każdy nauczyciel, który zgłosi Klub otrzyma imienny certyfikat udziału w inicjatywie dla siebie oraz wzór certyfikatu dla ucznió w.

Zasady działania Klubu krok po kroku:

  1. Zarejestruj się na stronie programu

  2. Zbierz grupę uczniów od 3 do 30 (najlepiej całą klasę). Wymyślcie nazwę klubu oraz logo/zdjęcie (opcjonalnie)

  3. Wejdź w zakładkę „Kluby niemarnowania” i wpisz dane do formularza.

  4. Za pomocą tej zakładki przesyłaj relacje z działania Waszego klubu. To okno będzie otwarte przez cały czas trwania Programu.

Bazę pomysłów na ciekawe atrakcje, w które może się Wasz klub znajdziecie w materiałach na stronie programu.

KONKURS

Każdy działający klub może wziąć udział w konkursie i powalczyć o dodatkowe nagrody

Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu promującego działalność Szkolnego Klubu Niemarnowania Żywności, pokazującego, jak Wasza szkoła promuje u siebie lokalnie ideę niemarnowania. Plakaty należy wysyłać na adres Biura Programu kontakt@oduprawydopotrawy.pl z informacjami dot.: szkoły, nazwy szkolnego Klubu Niemarnowania Żywności, osoby do kontaktu. Wysyłka prac konkursowych trwa od 1.10.2017r. i trwa do 28.02.2018r., do godziny 12:00.

*Konkurs jest przeznaczony tylko dla szkół, które mają u siebie działający Szkolny Klub Niemarnowania Żywności, który został zgłoszony do Biura Programu.