Partnerzy

Federacja Polskich Banków Żywności zrzesza 31 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Banki Żywności udzielają bezpłatnej pomocy żywnościowej ponad 3 500 organizacjom i instytucjom społecznym. Za ich pośrednictwem żywność trafia do blisko 1,7 mln osób najbardziej potrzebujących. Głównym celem edukacyjnym Banków Żywności jest walka z marnowaniem żywności, przez propagowanie wiedzy na temat zapobiegania wyrzucaniu żywności. Banki Żywności pozyskują artykuły spożywcze od producentów i dystrybutorów, zapobiegając tym samym ich zmarnowaniu i przekazują je najbardziej potrzebującym na terenie całej Polski. Działania Banków Żywności obejmują również cykliczne zbiórki żywności oraz projekty informacyjno-edukacyjne, których celem jest wzrost świadomości konsumentów na temat skali i skutków marnowania żywności.

Fundacją Szkoła na Widelcu powstała jako odpowiedź na rosnącą potrzebę edukacji kulinarnej dzieci oraz młodzieży i działa na rzecz poprawy jakości żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach. Tworzy i realizuje innowacyjne programy edukacyjno-kulinarne dla dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników stołówek, bazujące na połączeniu zajęć teoretycznych i praktycznych. Są specjalistami od edukacji żywieniowej.

Funiversity jest firmą stworzoną dla dzieci, aby pomóc im odkrywać i zrozumieć fascynujący świat. Funiversity oferuje dzieciom interaktywne warsztaty i programy zajęć z dziedziny fizyki, astronomii, chemii, biologii czy archeologii. Poprzez mądrą, zapewniającą wszechstronny rozwój, zabawę inspiruje dzieci do samodzielnego szukania wiedzy oraz poznawania siebie i świata. Specjaliści w przekazywaniu wiedzy trudnej w ciekawy sposób.

Banki Żywności
Szkoła na Widelcu
Funiversity