Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń w konkursie
23.01.2018

W związku z licznymi prośbami otrzymywanymi od nauczycieli, jak również z uwagi na trwający obecnie okres ferii zimowych, termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie na stworzenie plakatu promującego działalność Szkolnego Klubu Niemarnowania Żywności zostaje przedłużony. Prace konkursowe można zgłaszać do 28 lutego, do godziny 12:00. W związku z przedłużeniem konkursu, przesunięciu ulegają także terminy wyłonienia przez Jury zwycięskich klubów (do 14 marca), oficjalnego ogłoszenia wyników na stronie (do 19 marca) i wysyłki nagród (do 16 kwietnia).

Przypominamy: zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu promującego działalność szkolnego klubu niemarnowania żywności, pokazującego, jak szkoła promuje u siebie lokalnie ideę niemarnowania. Plakaty należy wysyłać na adres biura programu kontakt@oduprawydopotrawy.pl z informacjami dot.: szkoły, nazwy szkolnego klubu niemarnowania żywności, osoby do kontaktu.

Za zajęcie I, II oraz III miejsca, wybrane szkoły otrzymają Bony Płatnicze do zrealizowania w Tesco oraz zestawy do założenia szkolnego ogródka:

1 x I miejsce: 3 000 zł

2 x II miejsce: 2 000 zł

5 x III miejsce: 1 000 zł

Została również przewidziana nagroda specjalna dla szkoły, która podczas działania klubu najlepiej przyczyniła się do promocji swoich działań oraz szerzenia idei niemarnowania – warsztaty kulinarne realizowane przez Fundację Szkoła na Widelcu, przewidziane dla członków Szkolnego Klubu Niemarnowania Żywności.

Szczegółowe zasady oraz regulamin są dostępne w zakładce Regulamin.


wróć do listy